Betalningsvillkor

45 dagars kredittid efter mottagen frakt. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag.